Thứ Hai, 20/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 12/2015

Thứ Tư, 28/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

 

 

 

3

Thứ năm

 

 

 

4

Thứ sáu

Ôtô B, C

K37/GT-K92Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

 

 

 

8

Thứ ba

A1

TTSH

Yên khánh

9

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

10

Thứ năm

 

 

 

11

Thứ sáu

Ôtô B, C

K38/GT-K88-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

12

Thứ bảy

 

 

 

13

Chủ nhật

 

 

 

14

Thứ hai

 

 

 

15

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

16

Thứ tư

A1

Tr.13

Tam Điệp

17

Thứ năm

 

 

 

18

Thứ sáu

Ôtô B, C

K39/GT-K45ĐTr. Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

19

Thứ bảy

 

 

 

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

 

 

 

22

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn

23

Thứ tư

A1

TTSH

Ninh Bình

24

Thứ năm

 

 

 

25

Thứ sáu

Ôtô B, C

K40/GT-K65Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

26

Thứ bảy

 

 

 

27

Chủ nhật

A1

Tr.14+TTSH

Tam Điệp+Nho Quan

28

Thứ hai

 

 

 

29

Thứ ba

A1

Cty 4

Tam Điệp

30

Thứ tư

Ôtô B, C

K41/GT-K89-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

31

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô


 

 

 

 

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1622824

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 1080

Trong tháng: 1080

Trong năm: 17825