Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 12/2016

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ năm

Ôtô B, C

K39/GT-K46E.Tr. Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

2

Thứ sáu

 

Thi lại K39

 

3

Thứ bảy

 

 

 

4

Chủ nhật

 

 

 

5

Thứ hai

 

 

 

6

Thứ ba

 

 

 

7

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

8

Thứ năm

Ôtô B, C

K40/GT-K100-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

9

Thứ sáu

 

Thi lại K40

 

10

Thứ bảy

 

 

 

11

Chủ nhật

 

 

 

12

Thứ hai

 

 

 

13

Thứ ba

 

 

 

14

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

15

Thứ năm

Ôtô B, C

K41/GT-K104.Tr.13/BQP

TTSH-Thành Nam

16

Thứ sáu

 

Thi lại K41

 

17

Thứ bảy

 

 

 

18

Chủ nhật

 

 

 

19

Thứ hai

A1

Thành Nam

Ninh Bình

20

Thứ ba

A1

TTSH

NB

21

Thứ tư

 

 

 

22

Thứ năm

Ôtô B, C

K42/GT-K76.Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

23

Thứ sáu

 

Thi lại K42

 

24

Thứ bảy

 

 

 

25

Chủ nhật

 

 

 

26

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

27

Thứ ba

 

 

 

28

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

29

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn+Yên Khánh

30

Thứ sáu

 

 

 

31

Thứ bảy

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212319

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 86

Trong tháng: 86

Trong năm: 26273