Thứ Sáu, 24/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 12/2018

Thứ Năm, 22/11/2018
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

1. Lịch sát hạch: 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ bảy

 

 

 

2

Chủ nhật

 

 

 

3

Thứ hai

 

 

 

4

Thứ ba

 

 

 

5

Thứ tư

Ô tô

Thi lại k37/GT

TTSH Tr.13/BQP

6

Thứ năm

Ô tô

K38/GT-K96.Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

7

Thứ sáu

 

 

 

8

Thứ bảy

 

 

 

9

Chủ nhật

 

 

 

10

Thứ hai

 

 

 

11

Thứ ba

 

 

 

12

Thứ tư

Ô tô

Thi lại k38/GT

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

13

Thứ năm

Ô tô

K39/GT-K123-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

14

Thứ sáu

 

 

 

15

Thứ bảy

 

 

 

16

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

17

Thứ hai

 

 

 

18

Thứ ba

Ô tô

Thi lại k39/GT

TTSH-Thành Nam

19

Thứ tư

Ô tô

K40/GT-K48E.Tr. Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

20

Thứ năm

 

 

 

21

Thứ sáu

A1

TTSH

Kim Sơn

22

Thứ bảy

 

 

 

23

Chủ nhật

 

 

 

24

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Mô

25

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

TTSH-Thành Nam

26

Thứ tư

Ô tô

Thi lại k40/GT

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

27

Thứ năm

Ô tô

K41/GT-K124.Tr.13/BQP

TTSH Tr.13/BQP

28

Thứ sáu

 

 

 

29

Thứ bảy

 

 

 

30

Chủ nhật

 

 

 

31

Thứ hai

 

 

 

 

 

2. Phân công sát hạch viên

 

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1628587

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 607

Trong tháng: 607

Trong năm: 17352