Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 2/2013

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ sáu

Ô tô

Thi lại K04/GT-K39/Tr TCN 14/BQP

TTSH-Tr14

 

2

Thứ bảy

 

 

 

 

3

CN

 

 

 

 

4

Thứ hai

 

 

 

 

5

Thứ ba

 

 

 

 

6

Thứ tư

 

 

 

 

7

Thứ năm

 

 

 

 

8

Thứ sáu

 

 

 

 

9

Thứ bảy

 

 

 

 

10

CN

 

 

 

 

11

Thứ hai

 

 

 

 

12

Thứ ba

 

 

 

 

13

Thứ tư

 

 

 

 

14

Thứ năm

 

 

 

 

15

Thứ sáu

 

 

 

 

16

Thứ bảy

 

 

 

 

17

CN

 

 

 

 

18

Thứ hai

 

 

 

 

19

Thứ ba

A1

TTSH lái xe CGĐB Ninh Binh

P. Ninh Phong

 

20

Thứ tư

 

 

 

 

21

Thứ năm

 

 

 

 

22

Thứ sáu

 

 

 

 

23

Thứ bảy

 

 

 

 

24

CN

ÔTÔ B,C

K05/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

25

Thứ hai

 

K05/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

26

Thứ ba

 

 

 

 

27

Thứ tư

A1

Cty 4 + Tr TCN số 14/BQP

TX. Tam Điệp

 

28

Thứ năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212296

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 63

Trong tháng: 63

Trong năm: 26250