Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 3/2015

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ bảy

 

 

 

2

Chủ nhật

 

 

 

3

Thứ hai

Ôtô B, C

K06-Tr. TCN-Số 13/BQP

TTSH-Thành Nam

4

Thứ ba

 

 

 

5

Thứ tư

 

 

 

6

Thứ năm

 

 

 

7

Thứ sáu

Ôtô B, C

K07-Tr. CĐN  Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

8

Thứ bảy

 

 

 

9

Chủ nhật

 

 

 

10

Thứ hai

 

 

 

11

Thứ ba

 

 

 

12

Thứ tư

 

 

 

13

Thứ năm

 

 

 

14

Thứ sáu

Ôtô B, C

K08-Tr. TCN-Số 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

15

Thứ bảy

 

 

 

16

Chủ nhật

 

 

 

17

Thứ hai

 

 

 

18

Thứ ba

 

 

 

19

Thứ tư

 

 

 

20

Thứ năm

 

 

 

21

Thứ sáu

Ôtô B, C

K09-TTDN-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

22

Thứ bảy

 

 

 

23

Chủ nhật

 

 

 

24

Thứ hai

 

 

 

25

Thứ ba

 

 

 

26

Thứ tư

 

 

 

27

Thứ năm

 

 

 

28

Thứ sáu

 

 

 

29

Thứ bảy

 

 

 

30

Chủ nhật

 

 

 

31

Thứ hai

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212261

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 28

Trong tháng: 28

Trong năm: 26215