Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 3/2017

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ tư

 

 

 

2

Thứ năm

 B, C,D,E

K07/GT-K78-Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

3

Thứ sáu

 

Thi lại K07 (chiều)

 

4

Thứ bảy

 

 

 

5

Chủ nhật

 

 

 

6

Thứ hai

 

 

 

7

Thứ ba

 

 

 

8

Thứ tư

 

 

 

9

Thứ năm

B,C,F

K08/GT-K105-Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

10

Thứ sáu

 

Thi lại K08 (chiều)

 

11

Thứ bảy

 

 

 

12

Chủ nhật

 

 

 

13

Thứ hai

 

 

 

14

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn

15

Thứ tư

 

 

 

16

Thứ năm

B,C,D,E,F

K09/GT-K103-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

17

Thứ sáu

 

Thi lại K09 (chiều)

 

18

Thứ bảy

 

 

 

19

Chủ nhật

A1

TTSH

Yên Mô

20

Thứ hai

 

 

 

21

Thứ ba

A1

TTSH

Ninh Bình

22

Thứ tư

 

 

 

23

Thứ năm

B,C,D,E

K10/GT-K46.I-Tr.Cơ giới

TTSH-Tr.TCN Số 14/BQP

24

Thứ sáu

 

Thi lại K10 (chiều)

 

25

Thứ bảy

 

 

 

26

Chủ nhật

 

 

 

27

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

28

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

29

Thứ tư

 

 

 

30

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô+Yên Khánh

31

Thứ sáu

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212147

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 318

Trong tháng: 10153

Trong năm: 26101