Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 4/2013

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ hai

 

 

 

 

2

Thứ ba

 

 

 

 

3

Thứ tư

 

 

 

 

4

Thứ năm

 

 

 

 

5

Thứ sáu

 

 

 

 

6

Thứ bảy

 

 

 

 

7

CN

 

 

 

 

8

Thứ hai

 

 

 

 

9

Thứ ba

A1

TTSH lái xe Ninh Binh

Nho Quan

Sáng

10

Thứ tư

A1

Cty 4

Tam Điệp

Chiều

11

Thứ năm

 

 

 

 

12

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K8/GT - Tr­ường CĐN C¬ Giíi

 

 

13

Thứ bảy

 

K8/GT - Tr­ường CĐN C¬ Giíi

 

 

14

CN

 

 

 

 

15

Thứ hai

ÔTÔ B

K9/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

16

Thứ ba

A1

TTSH lái xe Ninh Binh

Kim Sơn

Sáng

17

Thứ tư

A1

Tr. 13

Tam Điệp

Sáng

18

Thứ năm

 

 

 

 

19

Thứ sáu

 

 

 

 

20

Thứ bảy

 

 

 

 

21

CN

A1

TTSH lái xe Ninh Binh

Yên Khánh

 

22

Thứ hai

ÔTÔ B,C

K10/GT - Tr­ường TCN số 14

 

 

23

Thứ ba

A1

TTSH + Thành nam

NB

Cả ngày

24

Thứ tư

A1

TTSH + TR. Cơ giới

YM + TĐ

Cả ngày

25

Thứ năm

ÔTÔ B,C

K11/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

26

Thứ sáu

 

K11/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

27

Thứ bảy

 

 

 

 

28

CN

 

 

 

 

29

Thứ hai

 

 

 

 

30

Thứ ba

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212282

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 49

Trong tháng: 49

Trong năm: 26236