Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 4/2016

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ sáu

 

 

 

2

Thứ bảy

 

 

 

3

Chủ nhật

 

 

 

4

Thứ hai

 

 

 

5

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

6

Thứ tư

 

 

 

7

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

8

Thứ sáu

Ôtô B, C

K11/GT-K91-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

9

Thứ bảy

 

 

 

10

Chủ nhật

 

 

 

11

Thứ hai

 

 

 

12

Thứ ba

 

 

 

13

Thứ tư

A1

Cty 4

Tam Điệp

14

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô

15

Thứ sáu

A1

Tr.13

Tam Điệp

16

Thứ bảy

 

 

 

17

Chủ nhật

 

 

 

18

Thứ hai

 

 

 

19

Thứ ba

A1

TTSH

Ninh Bình

20

Thứ tư

Ôtô B, C

K12/GT-K96-Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

21

Thứ năm

 

 

 

22

Thứ sáu

Ôtô B, C

K13/GT-K68-Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN Số 14/BQP

23

Thứ bảy

 

 

 

24

Chủ nhật

 

 

 

25

Thứ hai

 

 

 

26

Thứ ba

A1

TTSH

Nho Quan

27

Thứ tư

 

 

 

28

Thứ năm

Ôtô B, C

K14/GT-K45H-ĐTr. Cơ giới

TTSH-Tr.TCN Số 14/BQP

29

Thứ sáu

A1

TTSH + Tr.14

Yên Khánh + Tam Điệp

30

Thứ bảy

 

 

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212063

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 234

Trong tháng: 10069

Trong năm: 26017