Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 5 2020

Thứ Sáu, 24/04/2020

 1. Lịch sát hạch

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ sáu

 

 

 

2

Thứ bảy

 

 

 

3

Chủ nhật

 

 

 

4

Thứ hai

 

 

 

5

Thứ ba

A1

TTSH

Nho Quan

6

Thứ tư

 

 

 

7

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

8

Thứ sáu

 

 

 

9

Thứ bảy

 

 

 

10

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

11

Thứ hai

 

 

 

12

Thứ ba

A1

Thành Nam

TTSH Thành Nam

13

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

14

Thứ năm

Ô tô

K08/GT-K49H/Cơ giới

TTSH Thành Nam

15

Thứ sáu

Ô tô

K08/GT-K49H/Cơ giới

TTSH Thành Nam

16

Thứ bảy

Ô tô

K09/GT-K137/Tr.13

TTSH-Tr.13

17

Chủ nhật

Ô tô

K09/GT-K137/Tr.13

TTSH-Tr.13

18

Thứ hai

 

 

 

19

Thứ ba

 

 

 

20

Thứ tư

A1

H13

TTSH-Tr.13

21

Thứ năm

Ô tô

K10/GT-K139/Thành nam

TTSH Thành Nam

22

Thứ sáu

Ô tô

K10/GT-K139/Thành nam

TTSH Thành Nam

23

Thứ bảy

 

 

 

24

Chủ nhật

 

 

 

25

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

26

Thứ ba

 

 

 

27

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

28

Thứ năm

 

 

 

29

Thứ sáu

 

 

 

30

Thứ bảy

 

 

 

31

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

2. Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212291

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 58

Trong tháng: 58

Trong năm: 26245