Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 5 năm 2019

Thứ Năm, 25/04/2019

1- Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 5 năm 2019 như sau: 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ tư

 

 

 

 

2

Thứ năm

 

 

 

 

3

Thứ sáu

 

 

 

 

4

Thứ bảy

 

 

 

 

5

Chủ nhật

A1

TTSH

Yên Mô

K 19

6

Thứ hai

 

 

 

 

7

Thứ ba

 

 

 

 

8

Thứ tư

 

 

 

 

9

Thứ năm

 

 

 

 

10

Thứ sáu

A1

Thành Nam

TTSH Thành Nam

K 20

11

Thứ bảy

 

 

 

 

12

Chủ nhật

 

 

 

 

13

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

K 21

14

Thứ ba

Ô tô

K15/GT-K128/Thành nam

TTSH Thành Nam

 

15

Thứ tư

 

 

 

 

16

Thứ năm

 

 

 

 

17

Thứ sáu

 

 

 

 

18

Thứ bảy

 

 

 

 

19

Chủ nhật

 

 

 

 

20

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

K 22

21

Thứ ba

Ô tô

K16/GT-K128/Tr.13

TTSH-Tr.13

 

22

Thứ tư

A1+ô tô

TLH14(k13B)+TTSH

Yên Mô TTSH-Tr.14

K 23

23

Thứ năm

 

 

 

 

24

Thứ sáu

 

 

 

 

25

Thứ bảy

Ô tô

K17/GT-K48.I/Cơ giới

TTSH Thành Nam

 

26

Chủ nhật

 

 

 

 

27

Thứ hai

 

 

 

 

28

Thứ ba

A1

TTSH

Nho Quan

K 24

29

Thứ tư

A1

H.13

TTSH-Tr.13

K 25

30

Thứ năm

 

 

 

 

31

Thứ sáu

 

 

 

 

 

2 - Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212264

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 31

Trong tháng: 31

Trong năm: 26218