Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 5/2013

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ tư

 

 

 

 

2

Thứ năm

 

 

 

 

3

Thứ sáu

ÔTÔ

Thi lại K10/GT + K11/GT

 

 

4

Thứ bảy

 

 

 

 

5

CN

 

 

 

 

6

Thứ hai

 

 

 

 

7

Thứ ba

 

 

 

 

8

Thứ tư

A1

Cty 4

Sáng

9

Thứ năm

 

 

 

 

10

Thứ sáu

 

 

 

 

11

Thứ bảy

 

 

 

 

12

CN

 

 

 

 

13

Thứ hai

 

 

 

 

14

Thứ ba

 

 

 

 

15

Thứ tư

A1

TTSH lái xe Ninh Binh

YK

Sáng

16

Thứ năm

 

 

 

 

17

Thứ sáu

A1

TTSH lái xe Ninh Binh

NB

Sáng

18

Thứ bảy

 

 

 

 

19

CN

 

 

 

 

20

Thứ hai

A1

TTSH lái xe Thành nam

NB

Chiều

21

Thứ ba

 

 

 

 

22

Thứ tư

A1

TTSH lái xe Ninh Binh

KS

Sáng

23

Thứ năm

 

 

 

 

24

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K12/GT - Tr­ường CĐN C¬ Giíi

 

Cả ngày

25

Thứ bảy

 

K12/GT - Tr­ường CĐN C¬ Giíi

 

 

26

CN

 

 

 

 

27

Thứ hai

 

 

 

 

28

Thứ ba

A1

TTSH + TR. 14

NQ + TĐ

Cả ngày

29

Thứ tư

A1

TTSH

YM

Sáng

30

Thứ năm

 

 

 

 

31

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K13/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

Cả ngày

 

 

 

K13/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212273

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 40

Trong tháng: 40

Trong năm: 26227