Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 5/2017

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ hai

 

 

 

2

Thứ ba

 

 

 

3

Thứ tư

 

 

 

4

Thứ năm

 

 

 

5

Thứ sáu

 

 

 

6

Thứ bảy

 

 

 

7

Chủ nhật

 

 

 

8

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

9

Thứ ba

B,C,D,E,F

K14/GT-K105Thành Nam

TTSH-Thành Nam

10

Thứ tư

 

 

 

11

Thứ năm

B,C

K15/GT-K46 Tr.Cơ giới

TTSH-Tr 14/BQP

12

Thứ sáu

 

 

 

13

Thứ bảy

 

 

 

14

Chủ nhật

 

 

 

15

Thứ hai

 

 

 

16

Thứ ba

 

 

 

17

Thứ tư

 

 

 

18

Thứ năm

B,C,D,E

K16/GT-K80Tr. 14/BQP

TTSH-Tr 14/BQP

19

Thứ sáu

 

 

 

20

Thứ bảy

 

 

 

21

Chủ nhật

 

 

 

22

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

23

Thứ ba

 

 

 

24

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

25

Thứ năm

B,C,F

K17/GT-K108 Tr.13/BQP

TTSH-Thành Nam

26

Thứ sáu

 

 

 

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

 

 

 

29

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

30

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn+YK

31

Thứ tư

A1

Thành Nam

Ninh Bình

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212302

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 69

Trong tháng: 69

Trong năm: 26256