Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 6 2020

Thứ Hai, 25/05/2020

1- Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 6 năm 2020

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ hai

 

 

 

2

Thứ ba

A1

Thành Nam

TTSH Thành Nam

3

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

4

Thứ năm

 

 

 

5

Thứ sáu

Ô tô

K11/GT-K49K/Cơ giới

TTSH Thành Nam

6

Thứ bảy

 

 

 

7

Chủ nhật

 

 

 

8

Thứ hai

 

 

 

9

Thứ ba

 

 

 

10

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

11

Thứ năm

 

 

 

12

Thứ sáu

 

 

 

13

Thứ bảy

Ô tô

K12/GT-K138/Tr.13

TTSH-Tr.13

14

Chủ nhật

Ô tô

K12/GT-K138/Tr.13

TTSH-Tr.13

15

Thứ hai

 

 

 

16

Thứ ba

A1

TTSH

Nho Quan

17

Thứ tư

 

 

 

18

Thứ năm

Ô tô

K13/GT-K140/Thành nam

TTSH Thành Nam

19

Thứ sáu

Ô tô

K13/GT-K140/Thành nam

TTSH Thành Nam

20

Thứ bảy

 

 

 

21

Chủ nhật

A1

TTSH

Yên Mô

22

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

23

Thứ ba

 

 

 

24

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

25

Thứ năm

 

 

 

26

Thứ sáu

 

 

 

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

 

 

 

29

Thứ hai

 

 

 

30

Thứ ba

A1

TTSH

Nho Quan

  2- Phân công Sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212250

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 17

Trong tháng: 17

Trong năm: 26204