Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 6/2013

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ bảy

 

 

 

 

2

CN

 

 

 

 

3

Thứ hai

 

 

 

 

4

Thứ ba

 

 

 

 

5

Thứ tư

 

 

 

 

6

Thứ năm

 

 

 

 

7

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K14/GT -Tr­ường TCN số 14/BQP

 

 

8

Thứ bảy

 

K14/GT -Tr­ường TCN số 14/BQP

 

 

9

CN

A1

TTSH

NB

 

10

Thứ hai

 

 

 

 

11

Thứ ba

 

 

 

 

12

Thứ tư

A1

TR 13

 

13

Thứ năm

 

 

 

 

14

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K15/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

15

Thứ bảy

 

K15/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

16

CN

 

 

 

 

17

Thứ hai

 

 

 

 

18

Thứ ba

A1

Thành Nam

NB

 

19

Thứ tư

A1

Tr. Cơ giới

 

20

Thứ năm

 

 

 

 

21

Thứ sáu

 

 

 

 

22

Thứ bảy

 

 

 

 

23

CN

 

 

 

 

24

Thứ hai

A1

TTSH

KS

 

25

Thứ ba

 

 

 

 

26

Thứ tư

A1

Cty 4

 

27

Thứ năm

A1

TTSH

NB

 

28

Thứ sáu

A1

Tr.14

 

29

Thứ bảy

 

 

 

 

30

CN

A1

TTSH

YK

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212006

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 177

Trong tháng: 10012

Trong năm: 25960