Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

lịch sát hạch tháng 6/2014

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ nhật

 

 

 

2

Thứ hai

 

 

 

3

Thứ ba

 

 

 

4

Thứ tư

Ôtô B, C

K14-Tr. TCN-Số 13/BQP

TTSH-Thành Nam

5

Thứ năm

 

 

 

6

Thứ sáu

Ôtô B, C

K15-Tr. CĐN  Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

7

Thứ bảy

 

 

 

8

Chủ nhật

 

 

 

9

Thứ hai

 

 

 

10

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

TTSH-Thành Nam

11

Thứ tư

A1

Tr.14

Tam Điệp

12

Thứ năm

 

 

 

13

Thứ sáu

Ôtô B, C

K16-Tr. TCN-Số 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

14

Thứ bảy

 

 

 

15

Chủ nhật

 

 

 

16

Thứ hai

 

 

 

17

Thứ ba

 

 

 

18

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

19

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Khánh

20

Thứ sáu

 

 

 

21

Thứ bảy

 

 

 

22

Chủ nhật

 

 

 

23

Thứ hai

A1

TTSH

NB

24

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

TTSH-Thành Nam

25

Thứ tư

A1

Tr.Cơ giới

Tam Điệp

26

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

27

Thứ sáu

Ôtô B, C

K17-TTDN-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

28

Thứ bảy

A1, A2

TTSH

NB

29

Chủ nhật

 

 

 

30

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Mô

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212098

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 269

Trong tháng: 10104

Trong năm: 26052