Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 6/2015

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ hai

 

 

 

2

Thứ ba

 

 

 

3

Thứ tư

 

 

 

4

Thứ năm

A1

TTDN Thành Nam

TTSH-Thành Nam

5

Thứ sáu

Ôtô B, C

K17/GT-K44K-Tr. Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

6

Thứ bảy

 

 

 

7

Chủ nhật

 

 

 

8

Thứ hai

 

 

 

9

Thứ ba

 

 

 

10

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

11

Thứ năm

 

 

 

12

Thứ sáu

 

 

 

13

Thứ bảy

 

 

 

14

Chủ nhật

 

 

 

15

Thứ hai

 

 

 

16

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô

17

Thứ tư

Ôtô B, C

K18/GT-K59-Tr.Số 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

18

Thứ năm

 

 

 

19

Thứ sáu

Ôtô B, C

K19/GT-K83-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

20

Thứ bảy

 

 

 

21

Chủ nhật

A1

TTSH

NB

22

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Khánh

23

Thứ ba

A1

TR. 14 + CTY 4

Tam Điệp

24

Thứ tư

 

 

 

25

Thứ năm

 

 

 

26

Thứ sáu

 

 

 

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

A1, A2

TTSH

NQ

29

Thứ hai

Ôtô B, C

K20/GT-K88-Tr.Số 13/BQP

TTSH-Thành Nam

30

Thứ ba

A1

TTSH

NB

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212158

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 329

Trong tháng: 10164

Trong năm: 26112