Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 6/2017

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ năm

 

 

 

2

Thứ sáu

 

 

 

3

Thứ bảy

 

 

 

4

Chủ nhật

 

 

 

5

Thứ hai

 

 

 

6

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn

7

Thứ tư

 

 

 

8

Thứ năm

Ôtô B, C

K18/GT-K46-Tr. Cơ giới

TTSH-Tr.Số 14/BQP

9

Thứ sáu

 

(thi lại K 18)

 

10

Thứ bảy

 

 

 

11

Chủ nhật

 

 

 

12

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Mô

13

Thứ ba

 

 

 

14

Thứ tư

 

 

 

15

Thứ năm

Ôtô B, C

K19/GT-K81-Tr.Số 14/BQP

TTSH-Tr.Số 14/BQP

16

Thứ sáu

 

(thi lại K 19)

 

17

Thứ bảy

 

 

 

18

Chủ nhật

 

 

 

19

Thứ hai

A1

TTSH

NB

20

Thứ ba

 

 

 

21

Thứ tư

 

 

 

22

Thứ năm

 

 

 

23

Thứ sáu

Ôtô B, C

K20/GT-K106-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

24

Thứ bảy

 

(thi lại K 20)

 

25

Chủ nhật

 

 

 

26

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

27

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn+Yên Khánh

28

Thứ tư

A1

Thành Nam

NB

29

Thứ năm

Ôtô B, C

K21/GT-K109-Tr.Số 13/BQP

TTSH-Thành Nam

30

Thứ sáu

 

(thi lại K 21)

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212097

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 268

Trong tháng: 10103

Trong năm: 26051