Thứ Hai, 27/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 6/2018

Thứ Sáu, 25/05/2018

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ sáu

 

Thi lại K16/GT

 

 

2

Thứ bảy

 

 

 

 

3

Chủ nhật

 

 

 

 

4

Thứ hai

 

 

 

 

5

Thứ ba

 

 

 

 

6

Thứ tư

 

 

 

 

7

Thứ năm

BCDE

K17/GT-K91-Tr.Số 14/BQP

TTSH-Tr.Số 14/BQP

 

8

Thứ sáu

 

Thi lại K17/GT

 

 

9

Thứ bảy

 

 

 

 

10

Chủ nhật

 

 

 

 

11

Thứ hai

 

 

 

 

12

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn

 

13

Thứ tư

 

 

 

 

14

Thứ năm

BCDEF

K18/GT-K117-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

 

15

Thứ sáu

 

Thi lại K18/GT

 

 

16

Thứ bảy

 

 

 

 

17

Chủ nhật

 

 

 

 

18

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

 

19

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

 

20

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

 

21

Thứ năm

 

 

 

 

22

Thứ sáu

 

 

 

 

23

Thứ bảy

 

 

 

 

24

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

2k

25

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

 

26

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Khánh

 

27

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

2k

28

Thứ năm

BCDE

K19/GT-K4     -Tr. Cơ giới

TTSH-Tr.Số 14/BQP

 

29

Thứ sáu

 

Thi lại K19/GT

 

 

30

Thứ bảy

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210594

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 46

Trong tháng: 8600

Trong năm: 24548