Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 6/2019

Thứ Hai, 27/05/2019

 

1- Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 6 năm 2019 như sau:

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ bảy

 

 

 

 

2

Chủ nhật

 

 

 

 

3

Thứ hai

 

 

 

 

4

Thứ ba

 

 

 

 

5

Thứ tư

 

 

 

 

6

Thứ năm

 

 

 

 

7

Thứ sáu

 

 

 

 

8

Thứ bảy

 

 

 

 

9

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

K26+27

10

Thứ hai

 

 

 

 

11

Thứ ba

Ô tô

K18/GT-K101/Tr.14

TTSH-Tr.14

 

12

Thứ tư

 

 

 

 

13

Thứ năm

Ô tô

K19/GT-K129/Thành nam

TTSH Thành Nam

 

14

Thứ sáu

 

 

 

 

15

Thứ bảy

 

 

 

 

16

Chủ nhật

 

 

 

 

17

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

K28

18

Thứ ba

 

 

 

 

19

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

K29

20

Thứ năm

Ô tô

K16B/GT-(thi lại K128/Tr.13)

TTSH-Tr.13

 

21

Thứ sáu

A1

Thành Nam

TTSH Thành Nam

K30

22

Thứ bảy

 

 

 

 

23

Chủ nhật

 

 

 

 

24

Thứ hai

 

 

 

 

25

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô

K31

26

Thứ tư

 

 

 

 

27

Thứ năm

Ô tô

K20/GT-K48K/Cơ giới

TTSH Thành Nam

 

28

Thứ sáu

A1

TTSH

Ninh Bình

K32

29

Thứ bảy

 

 

 

 

30

Chủ nhật

 

 

 

 

2. Phân Công Sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212034

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 205

Trong tháng: 10040

Trong năm: 25988