Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 7 2020

Thứ Hai, 29/06/2020

             1- Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 7 năm 2020 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ tư

A1

TTDN Thành Nam

Ninh Bình

2

Thứ năm

 

 

 

3

Thứ sáu

A1

TTSH

Ninh Tiến-NB

4

Thứ bảy

 

 

 

5

Chủ nhật

A1

TTSH

Nho Quan

6

Thứ hai

 

 

 

7

Thứ ba

 

 

 

8

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

9

Thứ năm

 

 

 

10

Thứ sáu

Ô tô

K14/GT-K49I/Cơ giới

TTSH Thành Nam

11

Thứ bảy

 

 

 

12

Chủ nhật

 

 

 

13

Thứ hai

 

 

 

14

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô

15

Thứ tư

 

 

 

16

Thứ năm

A1

TTSH

Nho Quan

17

Thứ sáu

Ô tô

K15/GT-K139/Tr.13

TTSH-Tr.13

18

Thứ bảy

Ô tô

K15/GT-K139/Tr.13

TTSH-Tr.13

19

Chủ nhật

 

 

 

20

Thứ hai

 

 

 

21

Thứ ba

 

 

 

22

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

23

Thứ năm

Ô tô

K16/GT-K141/Thành nam

TTSH Thành Nam

24

Thứ sáu

Ô tô

K16/GT-K141/Thành nam

TTSH Thành Nam

25

Thứ bảy

 

 

 

26

Chủ nhật

 

 

 

27

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Tiến-NB

28

Thứ ba

A1

Trường CĐN H13/BQP

Tam Điệp

29

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

30

Thứ hai

 

 

 

31

Thứ ba

 

 

 

2 – Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212309

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 76

Trong tháng: 76

Trong năm: 26263