Thứ Hai, 27/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 7 2021

Thứ Ba, 22/06/2021

 1- Lịch SHLX CGĐB tháng 7 năm 2021 (trong điều kiện cho phép) như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ năm

Ô tô

K14/GT-K147/Tr.13

TTSH-Tr.13

2

Thứ sáu

Ô tô

K14/GT-K147/Tr.13

TTSH-Tr.13

3

Thứ bảy

 

 

 

4

Chủ nhật

 

 

 

5

Thứ hai

 

 

 

6

Thứ ba

 

 

 

7

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

8

Thứ năm

 

 

 

9

Thứ sáu

Ô tô

K15/GT-K152/Thành nam

TTSH Thành Nam

10

Thứ bảy

Ô tô

K15/GT-K152/Thành nam

TTSH Thành Nam

11

Chủ nhật

 

 

 

12

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

13

Thứ ba

A1

Thành Nam

TTSH Thành Nam

14

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

15

Thứ năm

Ô tô

K16/GT-K148/Tr.13

TTSH-Tr.13

16

Thứ sáu

Ô tô

K16/GT-K148/Tr.13

TTSH-Tr.13

17

Thứ bảy

 

 

 

18

Chủ nhật

A1

TTSH

Yên Khánh

19

Thứ hai

 

 

 

20

Thứ ba

A1

TTSH

Nho Quan

21

Thứ tư

 

 

 

22

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô

23

Thứ sáu

 

 

 

24

Thứ bảy

 

 

 

25

Chủ nhật

 

 

 

26

Thứ hai

Ô tô

K17/GT-K51-A/Cơ giới

TTSH Trường Cơ giới

26

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

27

Thứ ba

A1

CĐN-H13

TTSH-H13

28

Thứ tư

 

 

 

29

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

30

Thứ sáu

Ô tô

Thi lại K16/GT-K148/Tr.13

TTSH-Tr.13

31

Thứ bảy

 

 

 

2 – Phân công Sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210685

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 137

Trong tháng: 8691

Trong năm: 24639