Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 7/2013

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ hai

 

 

 

 

2

Thứ ba

 

 

 

 

3

Thứ tư

 

 

 

 

4

Thứ năm

 

 

 

 

5

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K16/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

6

Thứ bảy

 

K16/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

7

CN

 

 

 

 

8

Thứ hai

 

 

 

 

9

Thứ ba

A1

Thành nam

NB

 

10

Thứ tư

 

 

 

 

11

Thứ năm

 

 

 

 

12

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K17/GT - Tr­ường CĐN C¬ Giíi

 

 

13

Thứ bảy

 

K17/GT - Tr­ường CĐN C¬ Giíi

 

 

14

CN

 

 

 

 

15

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

 

16

Thứ ba

A1

Tr.13

Tam Điệp

 

17

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

 

18

Thứ năm

A1

TTSH

NB

 

19

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K18/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

20

Thứ bảy

 

K18/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

21

CN

 

 

 

 

22

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

 

23

Thứ ba

A1

Thành nam

NB

 

24

Thứ tư

A1

Tr. Cơ giới

Tam Điệp

 

25

Thứ năm

 

 

 

 

26

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K19/GT -Tr­ường TCN số 14/BQP

 

 

27

Thứ bảy

 

K19/GT -Tr­ường TCN số 14/BQP

 

 

28

CN

 

 

 

 

29

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Khánh

 

30

Thứ ba

A1

Cty 4

Tam Điệp

 

31

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1211988

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 159

Trong tháng: 9994

Trong năm: 25942