Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 7/2017

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ bảy

 

 

 

2

Chủ nhật

A1

TTSH

Nho Quan

3

Thứ hai

ô tô

Thi lại k21

 

4

Thứ ba

 

 

 

5

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

6

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

7

Thứ sáu

 

 

 

8

Thứ bảy

 

 

 

9

Chủ nhật

 

 

 

10

Thứ hai

A1

TTSH

NB

11

Thứ ba

 

 

 

12

Thứ tư

 

 

 

13

Thứ năm

B, C

K22/GT-K47B.Tr.Cơ giới

TTSH-Tr.Số 14/BQP

14

Thứ sáu

 

 

 

15

Thứ bảy

 

 

 

16

Chủ nhật

 

 

 

17

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

18

Thứ ba

B,C,D,E,Fc

K23/GT-107-Tr. Thành Nam

TTSH-Thành Nam

19

Thứ tư

 

Thi lại k23

 

20

Thứ năm

B, C, D, E

K24/GT-K82-Tr.Số 14/BQP

TTSH-Tr.Số 14/BQP

21

Thứ sáu

 

Thi lại k22+k24

 

22

Thứ bảy

 

 

 

23

Chủ nhật

 

 

 

24

Thứ hai

 

 

 

25

Thứ ba

A1

Thành Nam

NB

26

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô+Yên Khánh

27

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

28

Thứ sáu

 

 

 

29

Thứ bảy

 

 

 

30

Chủ nhật

 

 

 

31

Thứ hai

A1

TTSH

NB

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212289

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 56

Trong tháng: 56

Trong năm: 26243