Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 7/2018

Thứ Tư, 27/06/2018

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ nhật

 

 

 

2

Thứ hai

 

Thi lại K19/GT

TTSH-Tr.Số 14/BQP

3

Thứ ba

 

 

 

4

Thứ tư

 

 

 

5

Thứ năm

 

 

 

6

Thứ sáu

 

 

 

7

Thứ bảy

 

 

 

8

Chủ nhật

 

 

 

9

Thứ hai

BCDEF

K20/GT-K119-Tr.Số 13/BQP

TTSH-Tr.Số 13/BQP

10

Thứ ba

 

K20/GT-K119-Tr.Số 13/BQP

 

11

Thứ tư

A1

TTSH + Thi lại K20/GT

Kim Sơn

12

Thứ năm

BCDEF

K21/GT-118-Tr. Thành Nam

TTSH-Thành Nam

13

Thứ sáu

 

Thi lại K21/GT

 

14

Thứ bảy

 

 

 

15

Chủ nhật

 

 

 

16

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

17

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

18

Thứ tư

 

 

 

19

Thứ năm

BCDE

K22/GT-K92-Tr.Số 14/BQP

TTSH-Tr.Số 14/BQP

20

Thứ sáu

A1

TTSH - Thi lại K22/GT

Yên Mô

21

Thứ bảy

 

 

 

22

Chủ nhật

 

 

 

23

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

24

Thứ ba

 

 

 

25

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

26

Thứ năm

BCDEF

K23/GT-K120-Tr.Số 13/BQP

TTSH-Tr.Số 13/BQP

27

Thứ sáu

 

Thi lại K23/GT

 

28

Thứ bảy

 

 

 

29

Chủ nhật

 

 

 

30

Thứ hai

 

 

 

31

Thứ ba

A1

TTSH

Ninh Bình

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1211991

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 162

Trong tháng: 9997

Trong năm: 25945