Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 7/2019

Thứ Ba, 25/06/2019

 1- Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 7 năm 2019 như sau:

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ hai

 

 

 

2

Thứ ba

 

 

 

3

Thứ tư

 

 

 

4

Thứ năm

 

 

 

5

Thứ sáu

Ô tô

K21/GT-K129/Tr.13

TTSH-Tr.13

6

Thứ bảy

Ô tô

K21/GT-K129/Tr.13

TTSH-Tr.13

7

Chủ nhật

 

 

 

8

Thứ hai

 

 

 

9

Thứ ba

A1

Trường CĐN H13/BQP

Tam Điệp

10

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

11

Thứ năm

 

 

 

12

Thứ sáu

A1

TTSH

Yên Mô

13

Thứ bảy

Ô tô

K22/GT-K102/Tr.14

TTSH-Tr.14

14

Chủ nhật

A1

TTSH

Nho Quan

15

Thứ hai

 

 

 

16

Thứ ba

 

 

 

17

Thứ tư

 

 

 

18

Thứ năm

 

 

 

19

Thứ sáu

 

 

 

20

Thứ bảy

Ô tô

K23/GT-K130/Thành nam

TTSH Thành Nam

21

Chủ nhật

Ô tô

K23/GT-K130/Thành nam

TTSH Thành Nam

22

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Tiến-NB

23

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

Ninh Bình

24

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

25

Thứ năm

 

 

 

26

Thứ sáu

A1

TTSH

Nho Quan

27

Thứ bảy

 

 

 

28

Chủ nhật

 

 

 

29

Thứ hai

 

 

 

30

Thứ ba

 

 

 

31

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

        2 – Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212263

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 30

Trong tháng: 30

Trong năm: 26217