Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 8 2019

Thứ Ba, 23/07/2019

 

1- Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 8 năm 2019 như sau:

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ năm

 

 

 

2

Thứ sáu

 

 

 

3

Thứ bảy

 

 

 

4

Chủ nhật

A1

TTSH

Nho Quan

5

Thứ hai

 

 

 

6

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

Ninh Bình

7

Thứ tư

A1

TTSH

Ninh Bình

8

Thứ năm

 

 

 

9

Thứ sáu

 

 

 

10

Thứ bảy

Ô tô

K24/GT-K130/Tr.13

TTSH-Tr.13

11

Chủ nhật

Ô tô

K24/GT-K130/Tr.13

TTSH-Tr.13

12

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

13

Thứ ba

Ô tô

K25/GT-K103/Tr.14

TTSH-Tr.14

14

Thứ tư

Ô tô +A1

K25/GT-K103/Tr.14+TTSH

TTSH-Tr.14+Yên Mô

15

Thứ năm

 

 

 

16

Thứ sáu

 

 

 

17

Thứ bảy

Ô tô

K26/GT-K131/Thành nam

TTSH Thành Nam

18

Chủ nhật

Ô tô

K26/GT-K131/Thành nam

TTSH Thành Nam

19

Thứ hai

 

 

 

20

Thứ ba

A1

TTSH

Nho Quan

21

Thứ tư

 

 

 

22

Thứ năm

A1

Trường CĐN số 13/BQP

TTSH-Tr.13

23

Thứ sáu

 

 

 

24

Thứ bảy

Ô tô

K27/GT-K49A/Cơ giới

TTSH-Tr.14

25

Chủ nhật

Ô tô

K27/GT-K49A/Cơ giới

TTSH-Tr.14

26

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

27

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô

28

Thứ tư

A1

TTSH

Ninh Bình

29

Thứ năm

 

 

 

30

Thứ sáu

 

 

 

31

Thứ bảy

 

 

 

 

2- Phân công sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212030

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 201

Trong tháng: 10036

Trong năm: 25984