Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 8 năm 2017

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

3

Thứ năm

B,C,D,E

K25/GT-K110-Tr.Số 13/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

4

Thứ sáu

 

 

 

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

A1

TTSH

NB

8

Thứ ba

A1

Thành Nam

NB

9

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn + Yên Mô

10

Thứ năm

 

 

 

11

Thứ sáu

 

 

 

12

Thứ bảy

 

 

 

13

Chủ nhật

 

 

 

14

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

15

Thứ ba

 

 

 

16

Thứ tư

A1

TTSH

NB

17

Thứ năm

B,C,D,E,Fc

K26/GT-108-Tr.Thành Nam

TTSH-Thành Nam

18

Thứ sáu

 

 

 

19

Thứ bảy

 

 

 

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn+Yên Khánh

22

Thứ ba

 

 

 

23

Thứ tư

 

 

 

24

Thứ năm

B,C,D,E

K27/GT-K83-Tr.Số 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

25

Thứ sáu

 

 

 

26

Thứ bảy

 

 

 

27

Chủ nhật

 

 

 

28

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

29

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô + NB

30

Thứ tư

 

 

 

31

Thứ năm

B,C,D,E

K28/GT-K47C.Tr.Cơ giới

TTSH-Thành Nam

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212175

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 346

Trong tháng: 10181

Trong năm: 26129