Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 8/2013

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

Thứ năm

A1

Tr. 14

Tam Điệp

 

2

Thứ sáu

A1

TTSH

NB

 

3

Thứ bảy

A1

TTSH

Nho Quan

 

4

CN

 

 

 

 

5

Thứ hai

A1

Thành nam

NB

 

6

Thứ ba

 

 

 

 

7

Thứ tư

 

 

 

 

8

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

 

9

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K20/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

10

Thứ bảy

 

K20/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

11

CN

 

 

 

 

12

Thứ hai

 

 

 

 

13

Thứ ba

 

 

 

 

14

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

 

15

Thứ năm

 

 

 

 

16

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K21/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

17

Thứ bảy

 

K21/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

18

CN

 

 

 

 

19

Thứ hai

 

 

 

 

20

Thứ ba

A1

Thành nam

NB

 

21

Thứ tư

A1

TTSH

NB

 

22

Thứ năm

 

 

 

 

23

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K22/GT - Tr­ường CĐN – Cơ giới

 

 

24

Thứ bảy

 

K22/GT - Tr­ường CĐN – Cơ giới

 

 

25

CN

 

 

 

 

26

Thứ hai

 

 

 

 

27

Thứ ba

 

 

 

 

28

Thứ tư

 

 

 

 

29

Thứ năm

 

 

 

 

30

Thứ sáu

A1

TTSH

Yên Khánh

 

31

 

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212164

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 335

Trong tháng: 10170

Trong năm: 26118