Thứ Sáu, 24/05/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 8/2014

Thứ Tư, 28/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ sáu

Ôtô B, C

K21-TTDN-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

2

Thứ bảy

 

 

 

3

Chủ nhật

 

 

 

4

Thứ hai

 

 

 

5

Thứ ba

A1

Tr. TCN-Số 14/BQP

Tam Điệp

6

Thứ tư

 

 

 

7

Thứ năm

 

 

 

8

Thứ sáu

A1

TTSH

NB

9

Thứ bảy

 

 

 

10

Chủ nhật

 

 

 

11

Thứ hai

 

 

 

12

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

NB

13

Thứ tư

A1

Cty 4

Tam Điệp

14

Thứ năm

 

 

 

15

Thứ sáu

Ôtô B, C

K22-Tr. TCN-Số 13/BQP

TTSH-Thành Nam

16

Thứ bảy

 

 

 

17

Chủ nhật

 

 

 

18

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

19

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn

20

Thứ tư

A1

TTSH

NB

21

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Khánh

22

Thứ sáu

Ôtô B, C

K23-TTDN-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

23

Thứ bảy

A2

TTSH

NB

24

Chủ nhật

 

 

 

25

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Mô

26

Thứ ba

A1

TTDN Thành Nam

NB

27

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

28

Thứ năm

 

Thành lập ngành

 

29

Thứ sáu

Ôtô B, C

K24-Tr. CĐN  Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

30

Thứ bảy

A1

TTSH

NB

31

Chủ nhật

 

 

 

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1628563

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 583

Trong tháng: 583

Trong năm: 17328