Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 9 năm 2017

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ sáu

 

 

 

2

Thứ bảy

 

Quốc Khánh

 

3

Chủ nhật

 

 

 

4

Thứ hai

 

 

 

5

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

6

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

7

Thứ năm

B,D,E,Fc

K29/GT-K109-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

8

Thứ sáu

 

 

 

9

Thứ bảy

 

 

 

10

Chủ nhật

 

 

 

11

Thứ hai

 

 

 

12

Thứ ba

 

 

 

13

Thứ tư

 

 

 

 

14

Thứ năm

A1

TTSH

Ninh Bình

15

Thứ sáu

 

 

 

16

Thứ bảy

 

 

 

17

Chủ nhật

 

 

 

18

Thứ hai

BCDEFC

K30/GT-K111-Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

19

Thứ ba

 

 

 

20

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

21

Thứ năm

B, C

K31/GT-K84-Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.Số 14/BQP

22

Thứ sáu

 

 

 

23

Thứ bảy

 

 

 

24

Chủ nhật

 

 

 

25

Thứ hai

A1

TTSH

Nho Quan

26

Thứ ba

A1

TTSH

NB+Yên Khánh

27

Thứ Tư

A1

TTSH

Kim Sơn+Yên Mô

28

Thứ năm

B,C

K32/GT-K47.D-Cơ giới

TTSH-Tr.Số 14/BQP

29

Thứ sáu

 

 

 

30

Thứ bảy

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212012

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 183

Trong tháng: 10018

Trong năm: 25966