Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch sát hạch tháng 9/2013

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

CN

 

 

 

 

2

Thứ hai

 

 

 

 

3

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn

 

4

Thứ tư

A1

Cty 4

Tam Điệp

 

5

Thứ năm

 

 

 

 

6

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K23/GT -Tr­ường TCN số 14/BQP

 

 

7

Thứ bảy

 

K23/GT -Tr­ường TCN số 14/BQP

 

 

8

CN

 

 

 

 

9

Thứ hai

A1

Thành nam

NB

 

10

Thứ ba

A1

TTSH

NB

 

11

Thứ tư

 

 

 

 

12

Thứ năm

 

 

 

 

13

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K24/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

14

Thứ bảy

 

K24/GT -Tr­ường TCN số 13/BQP

 

 

15

CN

 

 

 

 

16

Thứ hai

 

 

 

 

17

Thứ ba

A1

Tr. 13

Tam Điệp

 

18

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Mô

 

19

Thứ năm

A1

TTSH

Nho Quan

 

20

Thứ sáu

ÔTÔ B,C

K25/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

21

Thứ bảy

 

K25/GT-TTDN GTVT Thành nam

 

 

22

CN

 

 

 

 

23

Thứ hai

 

 

 

 

24

Thứ ba

A1

Tr. Cơ giới

Tam Điệp

 

25

Thứ tư

A1

Thành nam

NB

 

26

Thứ năm

A1

Tr. 14

Tam Điệp

 

27

Thứ sáu

A1

TTSH

NB

 

28

Thứ bảy

 

 

 

 

29

CN

 

 

 

 

30

Thứ hai

A1

TTSH

Kim Sơn

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212318

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 85

Trong tháng: 85

Trong năm: 26272