Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

lịch sát hạch tháng 9/2015

Thứ Tư, 28/12/2016

 

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Thứ ba

 

 

 

2

Thứ tư

 

Quốc Khánh

 

3

Thứ năm

 

 

 

4

Thứ sáu

Ô tô B,C

K28/GT-K45C-Tr.Cơ giới

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

5

Thứ bảy

 

 

 

6

Chủ nhật

 

 

 

7

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

8

Thứ ba

A1

Thành Nam

Ninh Bình

9

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

10

Thứ năm

A1

TTSH

Nho Quan

11

Thứ sáu

Ôtô B, C

K29/GT-K62-Tr. 14/BQP

TTSH-Tr.TCN-Số 14/BQP

12

Thứ bảy

 

 

 

13

Chủ nhật

A1

TTSH

Ninh Bình

14

Thứ hai

 

 

 

15

Thứ ba

A1

Trường 14

Tam Điệp

16

Thứ tư

A1

TTSH

Yên Khánh

17

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô

18

Thứ sáu

Ôtô B, C

K30/GT-K86-Thành Nam

TTSH-Thành Nam

19

Thứ bảy

 

 

 

20

Chủ nhật

 

 

 

21

Thứ hai

 

 

 

22

Thứ ba

A1

TTSH

Ninh Bình

23

Thứ tư

A1

Cty 4

Tam Điệp

24

Thứ năm

A1

TTSH

Kim Sơn

25

Thứ sáu

Ôtô B, C

K31/GT-K91Tr. 13/BQP

TTSH-Thành Nam

26

Thứ bảy

 

 

 

27

Chủ nhật

 

 

 

28

Thứ hai

A1

TTSH

Yên Khánh

29

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô

30

Thứ Tư

A1

TTSH

Ninh Bình

 

 

 

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212104

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 275

Trong tháng: 10110

Trong năm: 26058