Thứ Hai, 27/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch SHLX tháng 12 2019

Thứ Ba, 26/11/2019

1- Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 12 năm 2019 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ nhật

A1

TTSH

Nho Quan

2

Thứ hai

 

 

 

3

Thứ ba

 

 

 

4

Thứ tư

A1

TTDN Thành Nam

Ninh Bình

5

Thứ năm

 

 

 

6

Thứ sáu

 

 

 

7

Thứ bảy

 

 

 

8

Chủ nhật

 

 

 

9

Thứ hai

 

 

 

10

Thứ ba

 

 

 

11

Thứ tư

 

 

 

12

Thứ năm

Ô tô

K36/GT-K135/Thành nam

TTSH Thành Nam

13

Thứ sáu

Ô tô

K36/GT-K135/Thành nam

TTSH Thành Nam

14

Thứ bảy

 

 

 

15

Chủ nhật

 

 

 

16

Thứ hai

 

 

 

17

Thứ ba

A1

TTSH

Kim Sơn

18

Thứ tư

 

 

 

19

Thứ năm

Ô tô

K37/GT-K49E/CĐ Cơ giới

TTSH Thành Nam

20

Thứ sáu

A1

TTSH

Nho Quan

21

Thứ bảy

 

 

 

22

Chủ nhật

 

 

 

23

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

24

Thứ ba

 

 

 

25

Thứ tư

 

 

 

26

Thứ năm

A1

TTSH

Yên Mô

27

Thứ sáu

 

 

 

28

Thứ bảy

Ô tô

K38/GT-K134/Tr.13

TTSH-Tr.H13

29

Chủ nhật

Ô tô

K38/GT-K134/Tr.13

TTSH-Tr.H13

30

Thứ hai

 

 

 

31

Thứ ba

 

 

 

 

2-  Phân công Sát hạch viên

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210592

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 44

Trong tháng: 8598

Trong năm: 24546