Thứ Bảy, 01/04/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lịch SHLX thang 3 năm 2020

Thứ Ba, 25/02/2020

 1- Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe CGĐB tháng 3 năm 2020 như sau:

NGÀY

THỨ

HẠNG THI

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỊA ĐIỂM

1

Chủ nhật

 

 

 

2

Thứ hai

 

 

 

3

Thứ ba

 

 

 

4

Thứ tư

A1

TTSH

Nho Quan

5

Thứ năm

 

 

 

6

Thứ sáu

A1

Trường CĐN số 13/BQP

TTSH tr.13/BQP

7

Thứ bảy

 

 

 

8

Chủ nhật

 

 

 

9

Thứ hai

 

 

 

10

Thứ ba

 

 

 

11

Thứ tư

 

 

 

12

Thứ năm

 

 

 

13

Thứ sáu

A1

TTDN Thành Nam

TTSH Thành Nam

14

Thứ bảy

 

 

 

15

Chủ nhật

 A1

TTSH 

 Nho Quan

16

Thứ hai

 

 

 

17

Thứ ba

 

 

 

18

Thứ tư

A1

TTSH

Kim Sơn

19

Thứ năm

 

 

 

20

Thứ sáu

 

 

 

21

Thứ bảy

Ô tô

K06/GT-K126/Tr.CĐN số 13

TTSH-Tr.13

22

Chủ nhật

Ô tô

K06/GT-K126/Tr.CĐN số 13

TTSH-Tr.13

23

Thứ hai

A1

TTSH

Ninh Bình

24

Thứ ba

 

 

 

25

Thứ tư

 

 

 

26

Thứ năm

Ô tô

K07/GT-K138/Thành Nam

TTSH Thành Nam

27

Thứ sáu

Ô tô

K07/GT-K138/Thành Nam

TTSH Thành Nam

28

Thứ bảy

 

 

 

29

Chủ nhật

 

 

 

30

Thứ hai

 

 

 

31

Thứ ba

A1

TTSH

Yên Mô

   2- Phân công Sát hạch viên

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212256

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 23

Trong tháng: 23

Trong năm: 26210