Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Tiếp tục cấp GPKD vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "Xe Tải" cho đơn vị, các phương tiện kinh doanh vận tải có trọng tải thiết kế từ 3.5 tấn trở lên

Thứ Tư, 28/12/2016

             Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thực hiện Công văn số 1137/TCĐBVN-VT ngày 16/3/2016 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc tiếp tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT) đối với các xe kinh doanh vận tải hàng hóa;

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa tuân thủ các quy định của pháp luật, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình thông báo việc tiếp tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "XE TẢI" cho đơn vị, các phương tiện kinh doanh vận tải có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn trở lên, lộ trình cụ thể như sau:

            - Trước ngày 01/7/2016: các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn phải được gắn thiết bị giám sát hành trình và được phù hiệu "XE TẢI" theo quy định.

            - Trước ngày 01/01/2017: các đơn vị kinh doanh vận tải có xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn phải được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn phải được gắn thiết bị giám sát hành trình và được cấp phù hiệu "XE TẢI" theo quy định.

            * Trường hợp các đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa không thực hiện các quy định nêu trên sẽ bị xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt (Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2016, thay thế Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014).

            Đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo lộ trình trên tiến hành lắp đặt thiết bị GSHT cho các xe ô tô tải và đến phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải Ninh Bình (Số 40, đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) để được hướng dẫn làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu "XE TẢI" theo quy định./.

Phương Nga

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212032

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 203

Trong tháng: 10038

Trong năm: 25986