Thứ Tư, 24/04/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lấy ý kiến nhân dân về trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động H3 và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Năm, 04/01/2024

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng 06/2022/QH15; Quyết định số 1848/QĐ-SGTVT về việc ban hành Quy chế thi đua- khen thưởng của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình; Công văn số 1571/SNV-BTĐKT ngày 27/11/2023 về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Công văn số 676/UBND-VP7 ngày 04/12/2023 về hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng;

            Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Giao thông vận tải Ninh Bình lấy ý kiến nhân dân về 01 cá nhân đề nghị tặng Huân chương lao động hạng 3 và 02 cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

TT

Tên cá nhân

Đề nghị

Thành tích đạt được

1

Ông Nguyễn Văn Hanh- Phó Giám đốc Sở

Tặng Huân chương lao động hạng 3

- Năm 2013: Được tặng Bằng khen của Chính Phủ theo Quyết định số 1105/QĐ-TTg ngày 08/7/2014.

- Từ năm 2014 đến nay: Liên tục được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2014, 2015, 2022...Nhiều năm liền được Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022…

2

Ông Phạm Văn Lương- Giám đốc Xí nghiệp Bến xe khách Ninh Bình

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Năm 2018: Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/01/2019.

- Từ năm 2019 đến nay: Liên tục được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 03 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019, 2020, 2023.

3

Nguyễn Phương Thanh- Chánh Văn phòng Sở

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Năm 2018: Được tặng Bằng khen của UBND tỉnh theo Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 29/01/2019.

- Từ năm 2019 đến nay: Liên tục được đánh giá từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 03 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020, 2022, 2023.

            Trong giai đoạn xét khen thưởng, các đồng chí trên còn đạt được nhiều danh hiệu, bằng khen, giấy khen khác.

            Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 04/01/2024 đến hết ngày 10/01/2024.

            Nhân dân tham gia ý kiến bằng cách gửi văn bản về Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở Giao thông vận tải Ninh Bình (qua Văn phòng Sở, số điện thoại: 02293.871.129; địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình)./..

Phạm Sinh

Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1582380

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 370

Trong tháng: 370

Trong năm: 26436