Thứ Năm, 23/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Mức phạt nồng độ cồn tăng mạnh thế nào qua 6 năm và 3 Nghị định?

Thứ Bảy, 14/03/2020

Đã có rất nhiều Nghị định của Chính phủ được ban hành liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông đường bộ. Trong đó có 03 Nghị định gần đây nhất là Nghị định 171Nghị định 46 và Nghị định 100 (đang áp dụng). Mức phạt đối với lỗi nồng độ cồn đã liên tục được điều chỉnh qua các Nghị định này.

Mức nồng độ cồn

Nghị định 171/2013, áp dụng từ ngày  1/1/2014

Nghị định 46/2016, áp dụng từ ngày  1/8/2016

Nghị định 100/2019, áp dụng từ ngày  1/1/2020

Đối với ô tô

Có nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở

2.000.000 -3.000.000

(tước GPLX 1 tháng)

2.000.000 - 3.000.000

(tước GPLX 1 - 3 tháng)

6.000.000 - 8.000.000

(tước GPLX 10 - 12 tháng)

Vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở

7.000.000 - 8.000.000

(tước GPLX 2 tháng)

7.000.000 - 8.000.000 đồng

(tước GPLX 3 - 5 tháng)

16.000.000 - 18.000.000

(tước GPLX 16 - 18 tháng)

Vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở

10.000.000 - 15.000.000

(tước GPLX 2 tháng)

16.000.000 - 18.000.000

(tước GPLX 4 - 6 tháng)

30.000.000 - 40.000.000

(tước GPLX 22 – 24 tháng)

Đối với xe máy

Có nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở

Không phạt

Không phạt

2.000.000 - 3.000.000

(tước GPLX 10 - 12 tháng)

Vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở

500.000 - 1.000.000

(tước GPLX 1 tháng)

 

1.000.000 - 2.000.000

(tước GPLX 1 - 3 tháng)

4.000.000 - 5.000.000  đồng

(tước GPLX 16 - 18 tháng)

Vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở

2.000 - 3.000.000

(tước GPLX 2 tháng)

3.000.000 - 4.000.000

(tước GPLX 3 - 5 tháng)

6.000.000 - 8.000.000

(tước GPLX 22 - 24 tháng)

Đối với xe đạp

Có nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc dưới 0.25 mg/1 lít khí thở

Không phạt

Không phạt

80.000 - 100.000

Vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.25 đến 0.4 mg/1 lít khí thở

Không phạt

Không phạt

200.000 - 400.000

Vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0.4 mg/1 lít khí thở

Không phạt

Không phạt

600.000 - 800.000

Tóm lại: Nếu như mức phạt nồng độ cồn tại Nghị định 171 và Nghị định 46 không có quá nhiều thay đổi, thì đến Nghị định 100, Chính phủ đã thật sự “mạnh tay” trong việc xử lý đối với hành vi uống rượu, bia khi lái xe. Không chỉ tăng mạnh mức phạt, Nghị định 100 còn bổ sung mức phạt mới với xe máy, xe đạp…

 

 

Đại Nghĩa

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1209347

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 813

Trong tháng: 7353

Trong năm: 23301