Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

Thứ Năm, 24/10/2019

             Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.

Sau gần 7 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật đã được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên ngành Giao thông vận tải tích cực hưởng ứng, triển khai nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng lối sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Theo Bộ Tư pháp, qua đánh giá kết quả 7 năm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phạm vi cả nước cho thấy, Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng, được thực hiện đồng bộ, thống nhất; huy động được sự tham gia, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, sự hưởng ứng của toàn dân; góp phần quan trọng trong chuyển biến ý thức tôn vinh Hiến pháp, pháp luật. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và của xã hội. 

Để Ngày Pháp luật năm 2019 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Sở Giao thông vận tải Ninh Bình đề nghị các bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tập trung quán triệt các nội dung chính sách, quy định mới của Đảng và Nhà nước, tập trung tìm hiểu các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự an toàn giao thông và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Quán triệt nội dung 07 luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019. Cụ thể là: Luật Quản lý Thuế, Luật Đầu tư công, Luật Kiến trúc, Luật Thi hành án hình sự, Luật Giáo dục, Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia.

Cùng đó, phổ biến thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh … góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật và lệch chuẩn xã hội; chủ động tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật, phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của các bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT; siết chặt kỷ cương công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019, các bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành GTVT Ninh Bình tích cực tìm hiểu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, luôn sống và làm việc theo Hiếp pháp và Pháp luật, đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, góp phần tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

07 Luật mới được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, khoá XIV

·          

TT

Tên Luật

Ngày thông qua

Ngày hiệu lực

Bài viết liên quan

1

Luật Quản lý thuế 2019

13/6/2019

01/7/2020

Tại đây

2

Luật Đầu tư công 2019

13/6/2019

01/01/2020

Tại đây

3

Luật Kiến trúc 2019

13/6/2019

01/7/2020

Tại đây

4

Luật Thi hành án hình sự 2019

14/6/2019

01/01/2020

Tại đây

5

Luật Giáo dục 2019

14/6/2019

01/7/2020

Tại đây

6

Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

14/6/2019

01/11/2019

Tại đây

7

Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia 2019

14/6/2019

01/01/2020

Tại đây

                                                                        NV: Đặng Thị Phương Nga

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212135

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 306

Trong tháng: 10141

Trong năm: 26089