Thứ Sáu, 31/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Lãnh đạo Sở

Thứ Tư, 28/12/2016

 

1

Nguyễn Ngọc Thạch

Giám đốc 

0303.502.118

thachnn.gtvt@ninhbinh.gov.vn

2

Phạm Minh Cường

Phó Giám đốc 

0303.502.778

cuongpm.gtvt@ninhbinh.gov.vn

3

Lê Trọng Thành

Phó Giám đốc 

0303.505.078

thanhlt.gtvt@ninhbinh.gov.vn

4

Đỗ Hoàng Phúc

Phó Giám đốc 

0303.510.407

phucdh.gtvt@ninhbinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Hiền

Phó Giám đốc 

0303.502.918

hiennv.gtvt@ninhbinh.gov.vn

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1212150

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 321

Trong tháng: 10156

Trong năm: 26104