Chủ Nhật, 26/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Bộ giao thông vận tải kiểm tra các biện pháp bảo đảm ATGT trong lĩnh vực vận tải tại Ninh Bình

Thứ Tư, 28/12/2016

Lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở, Phòng quản lý phương tiện người lái  (Sở Giao thông vận tải Ninh Bình), các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ   - nơ, các doanh nghiệp taxi đã cùng dự và phục vụ các nội dung kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Theo Kế hoạch Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung:

 

Ảnh kiểm tra giao thông

           1. Thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải đường bộ tại địa phương

a. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện:

- Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 01/3/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”;

- Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng và chở quá số khách cho phép; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải;

- Quyết định số 620/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 13/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 12/CT-BGTVT ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng côngtennơ; Chỉ thị số 16/CT-BGTVT ngày 28/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

b. Tổ chức thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải đường bộ.

c. Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn.

2. Quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải trong lĩnh vực vận tải đường bộ

a. Triển khai thực hiện Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

b. Triển khai thực hiện Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT ngày 26/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô;

c. Quản lý và cấp giấy phép kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải;

d. Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ:

- Cấp phép kinh doanh vận tải;

- Mở tuyến, công bố tuyến;

- Chấp thuận khai thác tuyến, bổ sung xe khai thác tuyến, thu hồi chấp thuận khai thác tuyến; xây dựng, tổ chức thực hiện thời gian biểu chạy xe; xác nhận biểu trưng, mầu sơn của hợp tác xã, doanh nghiệp taxi;

- Cấp, quản lý phù hiệu, biển hiệu xe, sổ nhật trình chạy xe;

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm;

- Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

đ. Quản lý các bến xe khách. 

 

 

3. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô tuyến cố định

- Điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh; Nơi đỗ xe; Phương tiện và quản lý phương tiện; Thiết bị giám sát hành trình;

- Quản lý lái xe, nhân viên phục vụ trên xe; Phương án kinh doanh, chất lượng dịch vụ vận tải; Thực hiện lệnh vận chuyển; Hoạt động của bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông; Kê khai, niêm yết giá cước;  Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

4. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

- Điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh; Nơi đỗ xe; Phương tiện và quản lý phương tiện; Quản lý lái xe; Phương án kinh doanh, chất lượng dịch vụ vận tải;

- Hoạt động của bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông; Trung tâm điều hành, thiết bị thông tin liên lạc, trang thiết bị phục vụ điều hành; Kê khai, niêm yết giá cước; đăng ký mẫu sơn, biểu trưng của doanh nghiệp, hợp tác xã; Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

5. Đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng côngtennơ

- Điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh; Nơi đỗ xe; Phương tiện và quản lý phương tiện; thiết bị giám sát hành trình;

- Quản lý lái xe; Phương án kinh doanh; Thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210508

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 342

Trong tháng: 8514

Trong năm: 24462