Thứ Ba, 21/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Cơ cấu tổ chức và biên chế

Thứ Tư, 28/12/2016

1. Lãnh đạo Ban
Lãnh đạo Ban Quản lý hiện nay có 1 Trưởng ban và 4 Phó trưởng ban:
1.1. Trưởng ban:
Trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. Trưởng ban có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp.
Trưởng ban hiện nay: ông Nguyễn Văn Bình, là Tỉnh uỷ viên
1.2. Các Phó Trưởng ban
Các Phó Trưởng Ban do UBND tỉnh ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban. Phó trưởng ban chịu trách nhiệm giúp Trưởng Ban quản lý, điều hành một số hoạt động của Ban, cụ thể:
- Phó Trưởng ban Nguyễn Tuấn Tường: phụ trách công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng các KCN và các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khác do UBND tỉnh giao; phụ trách các hoạt động của Công ty PTHT và Văn phòng Ban; công tác Đảng, đoàn thể trong cơ quan; giải quyết công việc được Trưởng Ban uỷ quyền khi vắng mặt.
- Phó Trưởng ban Phạm Thế Thức: phụ trách công tác quản lý đầu tư, quy hoạch và môi trường; phụ trách công tác thanh tra; phụ trách hoạt động của phòng Quản lý Đầu tư, quy hoạch và môi trường.
- Phó trưởng ban Lê Tuấn Anh: kiêm Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp; phụ trách phòng Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp.
- Phó Trưởng ban Lê Ngọc Anh: Giám đốc Ban quản lý các công trình xây dựng do UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban làm chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác, theo quyết định của UBND tỉnh.
(Ban Quản lý có một số uỷ viên là đại diện lãnh đạo của một số sở, ngành (Kế hoạch & Đầu tư, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Khoa học và công nghệ, Công an tỉnh), UBND các huyện, thành phố, thị xã có liên quan.)


2. Bộ máy giúp việc
2.1. Văn phòng. ĐT: 0303.876129. CVP Tống Hồng Quân, DĐ 0916.622860 Phó CVP Bùi Văn Toán: 0913.095987; Phó CVP Nguyễn Văn Kiều: 0912.828719.
2.2. Phòng Quản lý đầu tư, quy hoạch, môi trường. ĐT: 0303.887216. TP Trần Văn Trịnh: 0983.595868; P.TP Vũ Hoài Chương: 0947534555; P.TP Dương Thị Phương Thảo: 0947.096652.
2.3. Phòng Kế hoạch, quản lý doanh nghiệp và xuất, nhập khẩu. ĐT: 0303.887217. TP Dương Quang Can: 0916.135551.
2.4. Đại diện Ban Quản lý tại các khu công nghiệp. ĐT: 0303.897022. TP Hoàng Đình Khải: 0983.283766; P.TP Đỗ Đại Thắng: 0913.058633.
2.5. Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng. ĐT: 0303.897128. GĐ Lê Ngọc Anh: 0913.370087; P.GĐ Hoàng Văn Phi: 0912.324435.
2.6. Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp. ĐT: 0303.899605. GĐ Trần Xuân Đức: 0913.529838; P.GĐ Trần Quang Vĩnh: 0904.150979.
2.7. Công đoàn các khu công nghiệp. ĐT: 0303.899475 (Biên chế và quỹ lương thuộc Liên đoàn lao động tỉnh). Chủ tịch CĐ Lê Tuấn Anh: 0913.379278; Phó CT Phùng Minh Chung: 0915.316295.


3. Biên chế: gồm biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp được UBND tỉnh giao hàng năm./.
 

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1207593

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 24

Trong tháng: 5599

Trong năm: 21547