Chủ Nhật, 14/04/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án 06 tại Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Chủ Nhật, 25/12/2022

Ngày 13/4/2022, Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã có buổi kiểm tra, làm việc thực tế tại Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

Đoàn khảo kiểm tra do đồng chí Đại tá Vũ Anh Thiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn. Đoàn đã kiểm tra, đánh giá công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), ngành Giao thông được giao hai nhiệm vụ: Triển khai dịch vụ công thiết yếu “Cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe” mức độ 4 trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ về hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu về dân cư, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, dữ liệu Đăng kiểm xe cơ giới.

Tại buổi kiểm tra, Nguyễn Văn Hanh - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc của ngành liên quan đến triển khai Đề án 06 tại địa phương. Đặc biệt để triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 4  “Cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như: Việc liên thông kết quả khám sức khỏe điện tử, tra cứu thông tin vi phạm hành chính lĩnh vực đường bộ, liên thông giữa phần mềm do Bộ GTVT xây dựng với Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình… 

Kết luận buổi kiểm tra đồng chí Vũ Anh Thiều đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình, bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định và Đoàn kiểm tra đã ghi nhận các kiến nghị của Sở Giao thông vận tải, Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan của TW và địa phương nhằm hỗ trợ tỉnh Ninh Bình sớm nhất có thể cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Đoàn cũng đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 46/KH-UBND, ban hành văn bản triển khai thực hiện Đề án 06 theo chức năng nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án 06. Đối với các nội dung về kết nối chia sẻ chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe, dữ liệu đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đang được cơ quan chủ quản Bộ GTVT và các đơn vị liên quan triển khai. Sở GTVT tiếp tục cập nhật, làm giàu dữ liệu về giấy phép lái xe và đăng kiểm phương tiện khi có phát sinh hồ sơ TTHC./.

Luyenpv

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1566945

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 920

Trong tháng: 920

Trong năm: 26986