Thứ Năm, 22/02/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hội nghị cán bộ công chức năm 2018

Thứ Năm, 18/01/2018

Năm 2017, việc triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở Sở Giao thông vận tải Ninh Bình đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong sự nghiệp xây dựng phát triển Nganh Giao thông vận tải bền vững; công khai các nội quy, quy chế, quy định, các chỉ tiêu kế hoạch; tài chính; tổ chức cán bộ,.... Tạo được bầu không khí làm việc cởi mở chân thành và tinh thần đoàn kết; phát huy tối đa sức mạnh tập thể đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường và tinh thần sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Lãnh đạo Sở, cấp ủy Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ; chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP trong cơ quan Sở và các đơn vị trong ngành; Quan tâm, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức người lao động. Phấn đấu thực hành tiết kiệm, tổ chức lao động tốt để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thường xuyên tiến hành tự kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót của công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

 


Đồng chí Lê Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng bộ,
Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị


    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của của toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện quy chế dân chủ năm 2017. Đồng chí đề nghị: Năm 2018, Cán bộ, công chức, người lao động thực hiện có hiệu quả quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được cấp, tăng cường tiết kiệm phòng chống lãng phí.

 

Ký giao ước thi đua năm 2018
                                                                                                   

Luyenpv

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1414842

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 2117

Trong tháng: 2117

Trong năm: 42185