Chủ Nhật, 26/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ Tư, 28/12/2016

          Ngày 09/01/2017, tại Hội trường Cơ quan Sở, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lê Trọng Thành – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Nguyễn Văn Hanh – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành, các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng, Quản lý đô thị các huyện, thành phố cùng toàn thể Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trong ngành.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hanh – Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của cơ quan Sở. Năm 2016 là năm đầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020, cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, là năm được xác định còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhận thức rõ nhiệm vụ trọng tâm của ngành, ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Sở đã xây dựng và triển khai chương trình hành động với các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung xây dựng và triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch của ngành, của Tỉnh đề ra. Triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; tổ chức đối thoại, tiếp xúc, trả lời, tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý nhà nước, rà soát, đánh giá quá trình tổ chức triển khai, hiệu quả đầu tư của các dự án, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã góp phần hạn chế, khắc phục các tồn tại và phát huy hơn nữa hiệu quả đầu tư phát triển KCHTGT; rà soát, điều chỉnh hệ thống biển báo hiệu đường bộ... góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng KCHTGT và tạo sự an toàn, thuận lợi cho các phương tiện tham gia giao thông,...

Một số thành tựu nổi bật trong năm 2016:

1) Công tác cải cách hành chính: Trình UBND Tỉnh, Sở Nội vụ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế Sở GTVT thay thế quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03/4/2009 của UBND Tỉnh Ninh Bình; Trình UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 02/2/2016 về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

Triển khai có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và chuẩn bị các điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. Phối hợp với Bưu điện tỉnh để trả kết quả thực hiện TTHC tại nhà tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ công dân.

2) Công tác Quản lý Vận tải - phương tiện - người lái và Đăng kiểm:

Điều tiết và duy trì tốt hoạt động vận tải trên địa bàn đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân. Hiện nay trên toàn tỉnh có 08 bến xe khách, 14 đơn vị vận tải khai thác tuyến cố định với 267 xe hoạt động trên 151 tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh và nội tỉnh; 03 đơn vị vận tải hành khách bằng xe buýt với 06 tuyến và 41 xe; 11 đơn vị vận tải hành khách bằng xe taxi với 783 xe; 30 đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng với 205 xe và 79 đơn vị vận tải hàng hoá với 1.267 xe. Năm 2016 đang triển khai mở mới 01 tuyến xe buýt (tuyến buýt số 07: TP Ninh Bình đi bến đò Mười) và công bố 01 bến xe khách đi vào hoạt động (bến xe Lai Thành).

Tổ chức việc quản lý đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Trong năm 2016, đã cấp 53.133 GPLX, trong đó cấp mới 20.107 GPLX; cấp đổi 33.026 GPLX; cấp đăng ký hành chính PTTNĐ: 152 phương tiện; cấp bằng thuyền, máy trưởng hạng 3: 580 chiếc. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu vận tải cho 57 đơn vị kinh doanh vận tải, cấp trên 1500 phù hiệu

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượngchống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2016, đã tiến hành kiểm định cho 35.916 lượt phương tiện, cấp và dán tem cho 28.780 lượt phương tiện đạt chuẩn (đạt 80%); thu nộp về Quỹ BTĐB TW 85,78 tỷ đồng, đạt 105% so kế hoạch năm 2016 (81.456.200.000 đ).

3) Công tác quản lý hạ tầng giao thông

- Xây dựng và triển khai trên các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; xây dựng 02 quy trình thẩm định dự án, TKCS và Thiết kế và dự toán; Xây dựng đề án sáp nhập các Ban quản lý dự án trực thuộc Sở thành Ban quản lý dự án chuyên ngành theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Nâng cấp 33km đường địa phương thành QL.21B qua địa phận tỉnh Ninh Bình tăng số quốc lộ trên địa phận tỉnh lên 08 tuyến, số quốc lộ ủy thác cho Sở GTVT lên 06 tuyến; Lập hồ sơ bổ sung QL.21B vào quy hoạch mạng lưới quốc lộ toàn quốc để có kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến QL.21B;

- Xây dựng phương án phân luồng tổ chức giao thông khu vực thành phố Ninh Bình và vùng phụ cận trình UBND tỉnh quyết định. Từ 01/12/2016 đã chính thức thực hiện phân luồng, tổ chức giao thông thành phố Ninh Bình theo quyết định số 515/QĐ-UBND.

- Triển khai xây dựng tuyến kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL.1 (giai đoạn 2), tuyến QL.1 đoạn tránh TP Ninh Bình (giai đoạn 2)

- Chỉ đạo lập, trình và hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường Ba sao (Hà Nam) - Bái Đính (Ninh Bình).

- Báo cáo UBND tỉnh chuyển giao nhiệm vụ Chủ đầu tư tiểu dự án GPMB từ Sở GTVT về các địa phương đối với Dự án QL12B; Tiến hành bàn giao dự án cho Ban QLDA Hồ Chí Minh.

- Kiểm tra, thẩm định việc cấp phép công trình thiết yếu trong hành lang đường bộ: Năm 2016, đã tiếp nhận hướng dẫn thủ tục trên 35 hộ kinh doanh xin cấp phép mở bến thuỷ nội địa, đã cấp phép lại cho 17 bến khách ngang sông và bến hàng hoá; cấp phép xe quá khổ, quá tải cho trên 110 trường hợp.

- Đóng góp ý kiến thẩm định chuyên ngành 10 dự án; Thẩm định hồ sơ dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật: của 19 dự án và 13 công trình thẩm định TKBVTC-DT: Tổng kinh phí trình thẩm định là 1.168 tỷ đồng, giá trị sau thẩm định giảm 90 tỷ đồng (kể cả chi phí dự phòng, GPMB giảm trên 160 tỷ).

- Phối hợp với văn phòng điều phối nông thôn mới tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phường huyện, xã về tiêu chí số 2 trong bộ tiêu chí nông thôn mới. Đến nay đã hoàn thành xây dựng nông thôn cho Huyện Hoa Lư và 20 xã. Tính đến hết năm 2016 có 01 huyện, 60 xã về đích nông thôn mới.

4) Công tác An toàn giao thông, Thanh tra giao thông

Trong năm, đã phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuyên tuyền việc di dời Bến xe khách trung tâm thành phố Ninh Bình và các phương án phân luồng giao thông TP.Ninh Bình và khu vực phụ cận; phối hợp với tổ chức các hội nghị tuyên truyền về đối thoại với các danh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh và các hội nghị tuyên truyền pháp luật về TT ATGT cho nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp Tết nguyên đán, Lễ hội xuân, Giỗ tổ Hùng Vương, ...

Duy trì thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải nhằm bảo vệ tốt các công trình giao thông. Kết quả năm 2016, Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã tiến hành kiểm tra 14.146 lượt xe, lập biên bản và xử lý vi phạm 920 xe (trong đó: 832 xe vi phạm tải trọng, 38 xe vi phạm xếp hàng, 50 xe vi phạm kích thước thùng hàng), tước giấy phép lái xe có thời hạn 331 trường hợp. Tổng số tiền thu xử phạt 6tỷ126 triệu đồng nộp KBNN. Phát hiện và lập biên bản 759 trường hợp, tước GPLX có thời hạn đối với 148 trường hợp, thu nộp KBNN 1,706 tỷ đồng

5) Công tác Kế hoạch-Tài chính, Tổng hợp:

Bám sát chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh chỉ đạo các Ban QLDA tăng cường công tác quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng và quyết toán các dự án đầu tư; Rà soát lại nhu cầu điều hoà, điều chỉnh KH vốn 2016 đối với tất cả các dự án đặc biệt là các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP do Bộ GTVT trực tiếp quản lý. Tổ chức phân khai và giao kế hoạch các nguồn vốn được giao năm 2016 đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định hiện hành.

Thực hiện kiểm tra công tác thu chi tài chính đối với các đơn vị trong ngành; Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Ban QLDA trong việc quản lý, sử dụng, nguồn vốn; nghiệm thu thanh toán; thực hiện công tác kế toán theo đúng chế độ và quy định hiện hành. Kết quả thu nộp NSNN đảm bảo theo quy định, dự kiến đến 31/12/2016: đạt 2.800/2.500 triệu đồng đạt 112% kế hoạch năm 2016, bằng 104% kế hoạch so với năm 2015.

Báo cáo Tổng kết đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra những đánh giá chung về thuận lợi và những khó khăn trong công tác, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị và sự phối hợp công tác giữa cơ quan và đơn vị.

Tại Hội nghị, Sở đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Cụ thể: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo sở theo hướng toàn diện, sâu sát, cụ thể, quyết liệt, hướng mạnh về cơ sở; Tăng cường kiểm tra, giám sát tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề nhạy cảm và bức xúc; chú trọng đôn đốc, kiểm tra và xử lý nghiêm các công việc chậm, hiệu quả thấp; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Nâng cao chất lượng quản lý, xây dựng hạ tầng giao thông, toàn ngành phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm; Chú trọng quản lý, tăng cường chất lượng vận tải; Hoàn chỉnh xây dựng các quy hoạch vận tải nhằm thúc đẩy phát triển vận tải công cộng; Tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành GTVT.

 

Tới dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch – Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của ngành Giao thông vận tải trong phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí thay mặt UBND tỉnh biểu dương những thành tựu đạt được của ngành Giao thông vận tải trong năm 2016, chỉ đạo ngành cần đoàn kết, nỗ lực, hơn nữa để tiếp tục hoàn thành tốt Kế hoạch đề ra, nhiệm vụ được giao trong năm 2017. Đồng chí cũng bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào sự phát triển của ngành sẽ luôn phát huy tốt truyền thống “Đi trước mở đường”./.

Nam Dương

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210220

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 54

Trong tháng: 8226

Trong năm: 24174