Chủ Nhật, 26/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2014

Thứ Tư, 28/12/2016

              Thực hiện văn bản số 11793/BGVT-TCCB ngày 19/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014; Hướng dẫn số 02/HD-SNV ngày 11/11/2013 của Sở Nội vụ về tổng kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2014. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ số lượng, tỷ lệ phân bổ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Sở Nội vụ, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức bình xét khen thưởng năm 2014.

2. Kết quả bình xét Thi đua khen thưởng của các phòng, ban, đơn vị gửi về Sở qua Văn phòng (đ/c Phạm Văn Luyến) trước ngày 03/12/2014 để tổng hợp.

Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện./.

Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210229

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 63

Trong tháng: 8235

Trong năm: 24183