Thứ Sáu, 14/06/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2016

Thứ Tư, 28/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

               Thực hiện công văn số 1199/SNV-BTĐKT ngày 09/11/2016 của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Ninh Bình về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn số 07/HD-SNV ngày 23/11/2015 của Sở Nội vụ về tổng kết công tác Thi đua khen thưởng. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ số lượng, tỷ lệ phân bổ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức bình xét khen thưởng năm 2016.

2. Kết quả bình xét Thi đua khen thưởng của các phòng, ban, đơn vị gửi về Sở qua Văn phòng (đ/c Phạm Văn Luyến) trước ngày 05/12/2016 để tổng hợp.

Download tài liệu tại đây:

- Quyết đinh 07/2015/QĐ-UBND

- Hướng dẫn 07/HD-SNV của Sở Nội vụ

- Hướng dẫn của Sở

 

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1660009

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 1829

Trong tháng: 1829

Trong năm: 13804