Chủ Nhật, 26/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Hướng dẫn Thi đua khen thưởng năm 2018

Thứ Tư, 28/11/2018

        Giám đốc Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ số lượng, tỷ lệ phân bổ các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải; các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức bình xét khen thưởng năm 2018.
2. Các điểm cần lưu ý:
- Về việc xét tặng Giấy khen của Giám đốc Sở: Đảm bảo tiêu chuẩn quy định của Luật thi đua, khen thưởng và quy định tại Điều 40 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Giới hạn số lượng: không quá 50% tổng số CCVCNLĐ của đơn vị.
- Về việc xét cờ thi đua xuất sắc cho Khối TĐKT thuộc Sở (thành lập theo Quyết định số 3124/QĐ-SGTVT ngày 21/11/2018 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Ninh Bình): Mỗi Khối được đề nghị 01 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu khối.
- Về việc đánh giá khen thưởng cấp bộ: Xét tặng “Bằng khen” cho tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong “Phong trào Xây dựng và phát triển giao thông vận tải tại địa phương năm 2018”. Giới hạn số lượng khen thưởng: 03 cá nhân, ưu tiên CCVCNLĐ không giữ chức vụ lãnh đạo.
- Về việc khen thưởng cấp nhà nước
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn: Đã được tặng bằng khen của tỉnh và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dung hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
+ Huân chương lao động hạng 3 tặng cho cá nhân đạt tiêu chuẩn: Đã được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận.
- Đối với cá nhân được điều động, biệt phái thì việc bình xét TĐKT do phòng, đơn vị tiếp nhận thực hiện.
3. Các phòng, đơn vị lên kế hoạch, đăng ký lịch, thời gian cụ thể tổng kết công tác thi đua khen thưởng của đơn vị gửi về Sở (qua Văn phòng) để tổng hợp, báo cáo và mời Lãnh đạo Sở dự.
4. Kết quả bình xét Thi đua khen thưởng của các phòng, đơn vị gửi về Sở qua Văn phòng (đ/c Phạm Văn Luyến) trước ngày 15/12/2018 để tổng hợp.
Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện./.
Tài liệu download tại đây:
 
 
 
 
Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1210213

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 47

Trong tháng: 8219

Trong năm: 24167