Thứ Ba, 21/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2018

Thứ Hai, 29/10/2018

      Tới dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đồng chí Hoàng Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Hoàng Mạnh Hùng khẳng định công tác quốc phòng an ninh (QP-AN) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đông đảo cán bộ và nhân dân đã nhận thức sâu sắc hơn về công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhằm trang bị và bổ sung một số nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng; lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống, ý thức tự tôn dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. 

Đồng chí Hoàng Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở,
Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cơ quan.
Trong 4 ngày tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2018 các học viên sẽ được tiếp thu 7 chuyên đề đó là: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với QP-AN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: QP-AN quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP-AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên.
Từ đó giúp cho các học viên nắm bắt và vận dụng linh hoạt những kiến thức này trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội ở cơ quan và địa phương. đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung được truyền đạt tại lớp học, chấp hành nội quy, thời gian để đạt kết quả tốt nhất.
Một số hình ảnh hội nghị:
 
 
                                                            Luyenpv
 
Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1207904

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 335

Trong tháng: 5910

Trong năm: 21858