Thứ Tư, 22/03/2023

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19

Thứ Năm, 02/04/2020

 1. Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 213/UBND-VP6 ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

2. Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, công việc, các Trưởng phòng, Giám đốc đơn vị bố trí, phân công công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình làm việc trực tiếp tại trụ sở cơ quan đảm bảo không quá 50% tổng số người của mỗi đơn vị; khi đến làm việc tại cơ quan phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và các quy định về phòng, chống dịch Covid -19
 
Liên kết website
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1208322

Trực tuyến: 1

Hôm nay: 2

Trong tháng: 6328

Trong năm: 22276