Thứ Bảy, 20/07/2024

Sở Giao thông vận tải Ninh Bình

ĐẢNG BỘ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NINH BÌNH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

Thứ Tư, 28/12/2016
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

              Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐU, ngày 23/11/2017 của Đảng ủy Khối cơ quan Tỉnh về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Ngày 29/11/2017 và sáng ngày 30/11/2017, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII Sở GTVT. Thành phần tham dự gồm toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lao động Sở Giao thông vận tải Ninh Bình.

            Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

          Sáng 29/11/2017, đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

            Chiều ngày 29/11/2017, đồng chí Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

            Sáng ngày 30/11/2017, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương đảng, phó Thủ tướng Chính phủ đã giới thiệu, và quán triệt Nghị quyết số 20 NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

            Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, với tính chất, vị trí và tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII, cần khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng ngay sau hội nghị này, cần tiếp tục tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết ở địa phương, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tránh chung chung, hình thức, bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, với những giải pháp cụ thể, lộ trình thích hợp, nguồn lực bảo đảm, trách nhiệm rõ ràng, nỗ lực và quyết tâm hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Kiên quyết khắc phục hiện tượng sao chép chương trình, kế hoạch hành động của cấp trên, hoặc xây dựng một cách hình thức, chung chung./.

 

 

LuyenPV

Các tin khác
Liên kết website
Một cửa điện tử
Văn bản điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập

Tổng số: 1720659

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 1249

Trong tháng: 1249

Trong năm: 14820